14

Αποθήκη Τέχνης στη Βοιωτία

Ανάμεσα σε ελαιόδεντρα, πικροδάφνες και κυπαρίσσια, σε αγροτεμάχιο 4.000μ² περίπου και σε απόσταση λίγων μέτρων από την οικία του ζωγράφου και γλύπτη Αλέξανδρου Λιάπη στο Δήλεσι Βοιωτίας, το αρχαίο Δήλιον, αποφασίστηκε η ανέγερση του νέου του εργαστηρίου.

> διαβάστε περισσότερα
13

Αποθήκη Τέχνης στη Βοιωτία

Ανάμεσα σε ελαιόδεντρα, πικροδάφνες και κυπαρίσσια, σε αγροτεμάχιο 4.000μ² περίπου και σε απόσταση λίγων μέτρων από την οικία του ζωγράφου και γλύπτη Αλέξανδρου Λιάπη στο Δήλεσι Βοιωτίας, το αρχαίο Δήλιον, αποφασίστηκε η ανέγερση του νέου του εργαστηρίου.

> διαβάστε περισσότερα
12

Αποθήκη Τέχνης στη Βοιωτία

Ανάμεσα σε ελαιόδεντρα, πικροδάφνες και κυπαρίσσια, σε αγροτεμάχιο 4.000μ² περίπου και σε απόσταση λίγων μέτρων από την οικία του ζωγράφου και γλύπτη Αλέξανδρου Λιάπη στο Δήλεσι Βοιωτίας, το αρχαίο Δήλιον, αποφασίστηκε η ανέγερση του νέου του εργαστηρίου.

> διαβάστε περισσότερα
11

Αποθήκη Τέχνης στη Βοιωτία

Ανάμεσα σε ελαιόδεντρα, πικροδάφνες και κυπαρίσσια, σε αγροτεμάχιο 4.000μ² περίπου και σε απόσταση λίγων μέτρων από την οικία του ζωγράφου και γλύπτη Αλέξανδρου Λιάπη στο Δήλεσι Βοιωτίας, το αρχαίο Δήλιον, αποφασίστηκε η ανέγερση του νέου του εργαστηρίου.

> διαβάστε περισσότερα
10

Αποθήκη Τέχνης στη Βοιωτία

Ανάμεσα σε ελαιόδεντρα, πικροδάφνες και κυπαρίσσια, σε αγροτεμάχιο 4.000μ² περίπου και σε απόσταση λίγων μέτρων από την οικία του ζωγράφου και γλύπτη Αλέξανδρου Λιάπη στο Δήλεσι Βοιωτίας, το αρχαίο Δήλιον, αποφασίστηκε η ανέγερση του νέου του εργαστηρίου.

> διαβάστε περισσότερα
9

Αποθήκη Τέχνης στη Βοιωτία

Ανάμεσα σε ελαιόδεντρα, πικροδάφνες και κυπαρίσσια, σε αγροτεμάχιο 4.000μ² περίπου και σε απόσταση λίγων μέτρων από την οικία του ζωγράφου και γλύπτη Αλέξανδρου Λιάπη στο Δήλεσι Βοιωτίας, το αρχαίο Δήλιον, αποφασίστηκε η ανέγερση του νέου του εργαστηρίου.

> διαβάστε περισσότερα
8

Αποθήκη Τέχνης στη Βοιωτία

Ανάμεσα σε ελαιόδεντρα, πικροδάφνες και κυπαρίσσια, σε αγροτεμάχιο 4.000μ² περίπου και σε απόσταση λίγων μέτρων από την οικία του ζωγράφου και γλύπτη Αλέξανδρου Λιάπη στο Δήλεσι Βοιωτίας, το αρχαίο Δήλιον, αποφασίστηκε η ανέγερση του νέου του εργαστηρίου.

> διαβάστε περισσότερα
7

Αποθήκη Τέχνης στη Βοιωτία

Ανάμεσα σε ελαιόδεντρα, πικροδάφνες και κυπαρίσσια, σε αγροτεμάχιο 4.000μ² περίπου και σε απόσταση λίγων μέτρων από την οικία του ζωγράφου και γλύπτη Αλέξανδρου Λιάπη στο Δήλεσι Βοιωτίας, το αρχαίο Δήλιον, αποφασίστηκε η ανέγερση του νέου του εργαστηρίου.

> διαβάστε περισσότερα
6

Αποθήκη Τέχνης στη Βοιωτία

Ανάμεσα σε ελαιόδεντρα, πικροδάφνες και κυπαρίσσια, σε αγροτεμάχιο 4.000μ² περίπου και σε απόσταση λίγων μέτρων από την οικία του ζωγράφου και γλύπτη Αλέξανδρου Λιάπη στο Δήλεσι Βοιωτίας, το αρχαίο Δήλιον, αποφασίστηκε η ανέγερση του νέου του εργαστηρίου.

> διαβάστε περισσότερα
5

Αποθήκη Τέχνης στη Βοιωτία

Ανάμεσα σε ελαιόδεντρα, πικροδάφνες και κυπαρίσσια, σε αγροτεμάχιο 4.000μ² περίπου και σε απόσταση λίγων μέτρων από την οικία του ζωγράφου και γλύπτη Αλέξανδρου Λιάπη στο Δήλεσι Βοιωτίας, το αρχαίο Δήλιον, αποφασίστηκε η ανέγερση του νέου του εργαστηρίου.

> διαβάστε περισσότερα
4

Αποθήκη Τέχνης στη Βοιωτία

Ανάμεσα σε ελαιόδεντρα, πικροδάφνες και κυπαρίσσια, σε αγροτεμάχιο 4.000μ² περίπου και σε απόσταση λίγων μέτρων από την οικία του ζωγράφου και γλύπτη Αλέξανδρου Λιάπη στο Δήλεσι Βοιωτίας, το αρχαίο Δήλιον, αποφασίστηκε η ανέγερση του νέου του εργαστηρίου.

> διαβάστε περισσότερα
3

Αποθήκη Τέχνης στη Βοιωτία

Ανάμεσα σε ελαιόδεντρα, πικροδάφνες και κυπαρίσσια, σε αγροτεμάχιο 4.000μ² περίπου και σε απόσταση λίγων μέτρων από την οικία του ζωγράφου και γλύπτη Αλέξανδρου Λιάπη στο Δήλεσι Βοιωτίας, το αρχαίο Δήλιον, αποφασίστηκε η ανέγερση του νέου του εργαστηρίου.

> διαβάστε περισσότερα
2

Αποθήκη Τέχνης στη Βοιωτία

Ανάμεσα σε ελαιόδεντρα, πικροδάφνες και κυπαρίσσια, σε αγροτεμάχιο 4.000μ² περίπου και σε απόσταση λίγων μέτρων από την οικία του ζωγράφου και γλύπτη Αλέξανδρου Λιάπη στο Δήλεσι Βοιωτίας, το αρχαίο Δήλιον, αποφασίστηκε η ανέγερση του νέου του εργαστηρίου.

> διαβάστε περισσότερα
1

Αποθήκη Τέχνης στη Βοιωτία

Ανάμεσα σε ελαιόδεντρα, πικροδάφνες και κυπαρίσσια, σε αγροτεμάχιο 4.000μ² περίπου και σε απόσταση λίγων μέτρων από την οικία του στο Δήλεσι Βοιωτίας, το αρχαίο Δήλιον, αποφασίστηκε η ανέγερση του νέου εργαστηρίου του ζωγράφου και γλύπτη Αλέξανδρου Λιάπη. Τμήμα του περιβάλλοντος χώρου του νέου κτιρίου διαμορφώνεται σε υπαίθρια γλυπτοθήκη, φιλοξενώντας έργα του ίδιου του καλλιτέχνη. Η πρόκληση διπλή.

Βασικά κριτήρια της σύνθεσης του νέου χτίσματος αποτελούν: η οικονομία των μέσων υλοποίησης του, η κατασκευαστική ειλικρίνεια και πειθαρχία, η πλαστικότητα που θα το έδενε με το πνεύμα του ελληνικού τοπίου. Ο σχεδιασμός του σε όλα τα επίπεδα, συνεπώς, εκφράζει τον καθοριστικό ρόλο του στατικού του φορέα. Το νέο έργο είναι ένα κέλυφος από εμφανές οπλισμένο σκυρόδεμα το οποίο συντελείται σε τρεις διακριτές φάσεις σκυροδέτησης. Ο θόλος, διαχρονικό και διατοπικό αρχιτεκτονικό στοιχείο στέψης από την αρχαιότητα έως το Μοντερνισμό, συνομιλεί με τον ιδιαίτερο χώρο  της οικίας του καλλιτέχνη, το «κελί».

Το νέο χτίσμα χωροθετείται στον άξονα Βορά - Νότου, ενώ το ορθογώνιο σχήμα της κάτοψης του διαιρείται σε τρεις ζώνες : ο πρόβολος και ο ημιυπαίθριος χώρος στο Νότο, απ’ όπου και η είσοδος, πρώτη ζώνη, ο χώρος διημέρευσης και εργασίας του καλλιτέχνη δεύτερη ζώνη και το μεσοπάτωμα αποθήκευσης έργων στο Βορρά τρίτη ζώνη. Μια ευθύγραμμη σκάλα συνδέει οπτικά και λειτουργικά τα δύο επίπεδα, ενώ τα από σκυρόδεμα και «εν προβόλω» στοιχεία της λειτουργούν και ως γλυπτοθήκες-εκθετήρια της δουλειάς του καλλιτέχνη. Τα ανοίγματα, τα οποία σχετίζονται με την πορεία του ήλιου, τον φωτισμό στο εσωτερικό του χώρου και τον διαμπερή αερισμό του, προκύπτουν από εγκάρσιες οριζόντιες τομές στο κέλυφος του κτηρίου.

Αρχιτεκτονική: Πραξιτέλης Κονδύλης


Διαχείριση έργου: Παναγιώτης Καρράς

 

Κατασκευή: Α31 ARCHITECTURE CONSTRUCTION

 

Επιφάνεια οικοπέδου: 4.000μ²  

 

Συνολικό εμβαδόν κτηρίου: 75μ²

 

Περιοχή: ΔήλεσιΒοιωτία  

 

Έτος αποπεράτωσης: 2010  

 

Φωτογράφος: Γιάννης Χατζηασλάνης

 


Βραβεία_ Διακρίσεις: 

 

2014                             Έπαινος στην κατηγορία 'Καλύτερο πρώτο έργο νέου αρχιτέκτονα των ετών 2009-2013' από τα Βραβεία Δομές 2014                                                                            
2013                 Διάκριση στα Βραβεία Αρχιτεκτονικής 2013, Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής                                  
2013                  Φιναλίστ στα Βραβεία Architizer A+ 2013, Ν.Υ., Η.Π.Α.                                                                                     
2010                        Διάκριση στην 6η Μπιενάλε Νέων Ελλήνων Αρχιτεκτόνων, Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής                                                           
2009              Υποψηφιότητα για το Βραβείο Piranesi 2009, Piran Days of ArchitectureΣλοβενία